Par mums.

 • Individuāla pieeja katra klienta klienta vēlmēm nodrošina mūsu detektīvaģentūras panākumus maksimāla rezultāta sasniegšanā un darba kvalitātē.
 • Katram mūsu uzņēmumā strādājošam privātdetektīvam LR Valsts policijas Licencēšanas komisija ir izsniegusi individuālo detektīva sertifikātu privātdetektīva darbības veikšanai.
 • Visi mūsu darbinieki ir speciālisti ar plašu praktiskā darba pieredzi gan izmeklēšanā, gan operatīvajā darbībā no dažādām LR tiesībasargājošajām iestādēm.
 • Sadarbība ar privātdetektīviem un detektīvaģentūrām citās Europas un NVS valstīs ļauj veiksīgi pārstāvēt klientu arī ārpus Latvijas un iegūt visu mūsu klientam nepieciešamo informāciju.
 • Pakalpojumus mēs sniedzam stingri ievērojot LR likumu normas un vadoties no LR "Detektīvdarbības likuma".

Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus ("Detektīvdarbības likums"):

 • 1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
 • 2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
 • 3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
 • 4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;
 • 5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
 • 6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
 • 7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;
 • 8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt arī citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu un tie tiek sniegti, lai aizsargātu fiziskās vai juridiskās personas tiesības un likumīgās intereses.

Veicot detektīvdarbību, detektīvs ir tiesīgs:

 • 1) veikt maskētu (slēptu) personas aptauju par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem;
 • 2) ar personas piekrišanu veikt detalizētu personas aptauju un pieņemt no tās rakstveida paskaidrojumu par interesējošajiem faktiem un lietas vai notikuma apstākļiem;
 • 3) ar īpašnieka vai likumīgā valdītāja atļauju veikt publiski nepieejamu vietu, ēku, būvju, telpu, iekārtu, aprīkojuma, priekšmetu un dokumentu apskati;
 • 4) veikt publiski pieejamu vietu, ēku, būvju, telpu un telpās esošo priekšmetu atklātu vai maskētu (slēptu) apskati;
 • 5) veikt personu, lietu un to kustības atklātu vai maskētu (slēptu) novērošanu un izsekošanu.