Pakalpojumi.

Sniedzot savus pakalpojumus mēs nodrošinām personu un objektu novērošanu, telpu pārbaudi uz nesankcionētu informācijas iegūšanu, kā arī citus nepieciešamos pasākumus darba rezultāta sasniegšanai.
  • Esošo un topošo biznesa partneru pārbaudes.
  • Uzņēmumu iekšējās drošības organizēšana
  • Komerciālo spiegošanas faktu konstatēšana un novēršana
  • Pasākumi preču zīmju un akcīzes preču nelegālas izplatības ierobežošanai
  • Nelikumīgas komercdarbības ierobežošana
  • Konsultācijas un juridiskie pakalpojumi uzņēmumu pārstāvniecībai VID u.c. institūcijās
  • Informācijas iegūšana civillietām, krimināllietām un autortiesību pārkāpšanas gadījumos
  • It sistēmu drošības pārbuade